Dokumenty a formuláře

Pro docházku do Miniškolky Vlaštovičky je potřeba prostudovat a vyplnit různé dokumenty. 

Pro zjednodušení Vám nabízíme postup co, jak a kdy je potřeba doložit:

  1. Seznámit se s Plánem výchovy a péče

  2. Seznámit se s Vnitřními pravidly

  3. Evidenční list dítěte vyplnit a předat osobně nebo poštou na adresu zřizovatele Miniškolky Vlaštovičky - co nejdříve. Uveďte dny dle domluvy.

  4. Smlouva o poskytování péče vyplnit a předat osobně nebo poštou na adresu zřizovatele Miniškolky Vlaštovičky - co nejdříve.

  5. Ze Smlouvy o poskytování péče vyplývají termíny uhrazení záloh. Při platbě použijte Váš přidělený kód.

  6. Doložit Potvrzení od lékaře, co nejdříve je to možné. Bez něj dítě nemůže nastoupit.

  7. Doložit Potvrzení o postavení podpořené osoby, co nejdříve je to možné. Dokládá se aktuální list dle typu pracovně-právního vztahu jednoho z rodičů. Bez něj dítě nemůže nastoupit. Pokud rodič nemůže doložit nutné podmínky ohledně očkování dítěte nebo pracovně právního vztahu, měl by nás o této skutečnosti informovat co nejdříve a domluvit se na dalším postupu (viz. Vnitřní pravidla bod II.)

  8. Vyplnit Souhlas se zpracováním osobních údajů - předá osobně dle možností před nástupem do školky. Je vhodné se seznámit s Manuálem pro nakládání s osobními údaji, který je platný pro provoz dětské skupiny a jejího zřizovatele Vlaštovičky z.s

Číslo účtu pro hrazení školkovného: 2501279002/2010

Číslo účtu pro hrazení záloh na stravování: 2501450797/2010