Dokumenty a formuláře

Pro docházku do Miniškolky Vlaštovičky je potřeba prostudovat a vyplnit různé dokumenty. 

Pro zjednodušení Vám nabízíme postup co, jak a kdy je potřeba doložit:

  1. Seznámit se s Plánem výchovy a péče

  2. Seznámit se s Vnitřními pravidly

  3. Evidenční list dítěte vyplnit a předat osobně nebo poštou na adresu zřizovatele Miniškolky Vlaštovičky - co nejdříve. Uveďte dny dle domluvy.

  4. Smlouva o poskytování péče vyplnit a předat osobně nebo poštou na adresu zřizovatele Miniškolky Vlaštovičky - co nejdříve.

  5. Ze Smlouvy o poskytování péče vyplývají termíny uhrazení záloh. Zálohu na školkovné je třeba uhradit do 10. 7. 2018. Zálohu na stravu je nutné uhradit do 10. 8. 2018. Při platbě použijte Váš přidělený kód.

  6. Doložit Potvrzení od lékaře, co nejdříve je to možné. Bez něj dítě nemůže v září nastoupit.

  7. Doložit Potvrzení o postavení podpořené osoby, co nejdříve je to možné. Dokládá se aktuální list dle typu pracovně-právního vztahu jednoho z rodičů. Bez něj dítě nemůže v září nastoupit. Pokud rodič nemůže doložit nutné podmínky ohledně očkování dítěte nebo pracovně právního vztahu, měl by nás o této skutečnosti informovat co nejdříve a domluvit se na dalším postupu (viz. Vnitřní pravidla bod II.)

  8. Vyplnit Souhlas se zpracováním osobních údajů - předá osobně dle možností před nástupem do školky. Je vhodné se seznámit s Manuálem pro nakládání s osobními údaji, který je platný pro provoz dětské skupiny a jejího zřizovatele Vlaštovičky z.s.


Číslo účtu pro hrazení školkovného: 2501279002/2010

Číslo účtu pro hrazení záloh na stravování: 2501450797/2010