Denní harmonogram


Provoz školky je v pracovní dny 7 - 16 hodin.


Příchod dětí do školky

7:00 - 8:45

Hygiena, dopolední svačina

8:45 - 9:15

Kreativní a smyslové hry, jazykové a hudební chvilky, plnění výchovného plánu

9:15 - 9:45

Hygiena, pobyt venku, pohybové aktivity

9:45 - 11:30

Hygiena, oběd, příprava ke spánku, vyzvedávání dětí

11:30 - 12:00

Spánek nebo odpolední odpočinek, klidové aktivity, postupné probouzení

12:00 - 14:00

Hygiena, postupná odpolední svačinka

14:00 - 15:00

Tvořivé činnosti, dechová cvičení, smyslové a volné hry, vyzvedávání dětí

15:00 - 16:00