Denní harmonogram


Provoz školky je v pracovní dny 7 - 16 hodin.


Příchod dětí do školky, individuální a skupinové hry, tvořivé činnosti

7:00 - 8:30

Řízená vzdělávací činnost

8:30 - 9:00

Hygiena, postupná svačinka

9:00 - 9:30

Hygiena, pobyt venku, pohybové aktivity

9:30 - 11:30

Hygiena, oběd, příprava ke spánku, vyzvedávání dětí

11:30 - 12:00

Spánek nebo odpolední odpočinek, klidové aktivity, postupné probouzení

12:00 - 14:00

Hygiena, postupná odpolední svačinka

14:00 - 15:00

Volné hry, spontánní činnosti, vyzvedávání dětí

15:00 - 16:00