Vlaštovičky jsou dětská skupina

podpořená dotací z Operačního programu zaměstnanost

Dotace

Dětské skupiny jsou dotovány z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.

Číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016685

Právní ukotvení

Dětská skupina je forma péče o předškolní děti upravená zákony 247/2014 Sb. a 127/2015 Sb. Vše o dětských skupinách si můžete přečíst na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, pod které dětské skupiny spadají.

Máme otevřeno!

V naší miniškolce přistupujeme individuálně ke každému dítěti. 

Ve Vlaštovičkách klademe důraz na komunikaci a spolupráci s rodiči. Chceme s rodiči sdílet program v miniškolce. Podrobný popis aktivit v daném týdnu naleznete na nástěnce ve Vlaštovičkách.

Miniškolka Vlaštovičky získala ocenění auditu Ministerstva práce a sociálních věcí Značka kvality.

Aktuálně z Vlaštoviček

Krásný Den dětí všem malým i velkým dětem... Ať dnes i dospělí najdou v sobě kousek dítěte a všem je hezky na světě.

Po měsících uzavírky mohou Vlaštovičky konečně otevřít. Moc se na děti těšíme. Čeká na ně i nový domeček na dvorku. Moc se na malé vlaštovičky těšíme.

Vlaštovičky přejí vše nejlepší všem maminkám k jejich svátku. Hlavně spoustu důvodů k úsměvu na rtech...

Pedagogická koncepce

Kvalitní výuka

V naší miniškolce klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti a jeho rozvoj. Každý den nabízíme dětem zajímavý program. Při veškerých činnostech uplatňujeme hru a podporujeme vlastní aktivitu dětí pomocí prožitkového učení. Respektujeme sociální učení dětí. Spolupráce s rodiči je pro nás samozřejmostí. Snažíme se o vytváření důvěry a příjemného klimatu. Obdrželi jsme díky našemu přístupu Značku kvality od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Partneři ve výchově

Chceme být partnerem rodičů při výchově a péči o děti. Kontakt s rodiči je udržován každodenně osobním pohovorem při přebírání a předávání dítěte. Rodiče jsou do dění dětské skupiny zapojováni příležitostnými společnými akcemi (besídky, oslavy, tvořivé dílničky a jiné). Našich přátelských setkání se mohou účastnit nejen rodiče, ale také sourozenci a prarodiče.

Malý kolektiv

Miniškolka Vlaštovičky má kapacitu 12 dětí a je věkově různorodá. Děti tak mají možnost využívat klady, které poskytuje věkově smíšená dětská skupina. Starší děti se učí ohleduplnosti, chápavosti, pomoci menším dětem a malé děti se zase učí od starších, které jsou pro ně zároveň motivací a vzorem. Malý kolektiv umožňuje věnovat se individuálně každému dítěti a pomoci při adaptaci. Více o adaptačním procesu zde.

Přečtěte si Plán výchovy a péče, kde je podrobně popsána pedagogická koncepce Vlaštoviček.

Ve Vlaštovičkách se řídíme naším Etickým kodexem a Filosofií dětské skupiny.


Přihláška

Přijímáme děti do miniškolky v průběhu celého roku, pokud je volná kapacita (viz. Zásady nediskriminačního přijímání)

Rychlý kontakt

Napište nám

vlastovickyzs@gmail.com

Vlaštovičky z.s., IČO: 06271855
Křtiny 178, 67905

Zavolejte nám

+420 704 755 299

Partnerská školka