Vlaštovičky jsou dětská skupina

podpořená dotací z Operačního programu zaměstnanost

Dotace

Dětské skupiny jsou dotovány z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.

Číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008266

Právní ukotvení

Dětská skupina je forma péče o předškolní děti upravená zákony 247/2014 Sb. a 127/2015 Sb. Vše o dětských skupinách si můžete přečíst na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, pod které dětské skupiny spadají.

Máme otevřeno!

V naší miniškolce přistupujeme individuálně ke každému dítěti. 

Ve Vlaštovičkách klademe důraz na komunikaci a spolupráci s rodiči. Chceme s rodiči sdílet  program v miniškolce a také jim umožnit, aby si básničky a písničky mohli s dětmi říkat a zpívat i doma. 

Podrobný popis aktivit v daném týdnu naleznete na nástěnce ve Vlaštovičkách. Básničky najdete v zásobníku zde na webových stránkách.

 


Aktuálně z Vlaštoviček

Je tu leden a s ním nás navštívila i paní Zima se sněhovou peřinou. Užijeme si zimní radovánky a postavíme sněhuláky. Budeme také pozorovat přírodu a vypravíme se za zvířátky ke krmelci. Přineseme jim něco na přilepšenou a zkusíme přečíst jejich stopy ve sněhu. Ve třídě nás potom čeká spousta různých aktivit a zábavy. Naučíme se nové básničky a...

Říjen je tu!

29.09.2018

Přichází říjen a s ním nové téma. Podzim je tu v plné kráse, takže se mu budeme věnovat i ve Vlaštovičkách. Podíváme se, co se děje v lese i na zahrádkách, ochutnáme podzimní ovoce a zeleninu a taky budeme pouštět draky. Něco zajímavého si vytvoříme z přírodnin a naučíme se nové básničky a písničky.

Téma pro měsíc září se jmenuje "Vlaštovička vítá děti" a je zaměřeno hlavně na adaptaci. Děti si zvykají na nové prostředí, na nový režim dne a seznamují se s kamarády i s paními učitelkami.

Pedagogická koncepce

Kvalitní výuka

V naší miniškolce klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti a jeho rozvoj. Každý den nabízíme dětem zajímavý program. Při veškerých činnostech uplatňujeme hru a podporujeme vlastní aktivitu dětí pomocí prožitkového učení. Respektujeme sociální učení dětí. Spolupráce pedagogů s rodiči je pro nás samozřejmostí. Snažíme se o vytváření důvěry a příjemného klimatu.

Partneři ve výchově

Chceme být partnerem rodičů při výchově a péči o děti. Kontakt s rodiči je udržován každodenně osobním pohovorem při přebírání a předávání dítěte. Rodiče jsou do dění dětské skupiny zapojováni příležitostnými společnými akcemi (besídky, oslavy, tvořivé dílničky a jiné). Našich přátelských setkání se mohou účastnit nejen rodiče, ale také sourozenci a prarodiče.

Malý kolektiv

Miniškolka Vlaštovičky má kapacitu 10 dětí a je věkově různorodá. Děti tak mají možnost využívat klady, které poskytuje věkově smíšená dětská skupina. Starší děti se učí ohleduplnosti, chápavosti, pomoci menším dětem a malé děti se zase učí od starších, které jsou pro ně zároveň motivací a vzorem. Malý kolektiv umožňuje věnovat se individuálně každému dítěti.

Přečtěte si Plán výchovy a péče, kde je podrobně popsána pedagogická koncepce Vlaštoviček..

Přihláška

Přijímáme děti do miniškolky v průběhu celého roku, pokud je volná kapacita.

Rychlý kontakt

Napište nám

vlastovickyzs@gmail.com

Vlaštovičky z.s., IČO: 06271855
Křtiny 178, 67905

Zavolejte nám

+420 704 755 299

Partnerská školka