Vlaštovičky jsou dětská skupina

podpořená dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Dotace

Dětské skupiny byly dotovány z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.

Nyní je Dětská skupina Miniškolka Vlaštovičky podporována příspěvkem MPSV ČR.

Právní ukotvení

Dětská skupina je forma péče o předškolní děti upravená zákony 247/2014 Sb. a 127/2015 Sb. Vše o dětských skupinách si můžete přečíst na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, pod které dětské skupiny spadají.

Máme otevřeno!

V naší miniškolce přistupujeme individuálně ke každému dítěti. 

Ve Vlaštovičkách klademe důraz na komunikaci a spolupráci s rodiči. Chceme s rodiči sdílet program v miniškolce. Podrobný popis aktivit v daném týdnu naleznete na nástěnce ve Vlaštovičkách.

Dětská skupina Miniškolka Vlaštovičky získala v minulosti ocenění auditu Ministerstva práce a sociálních věcí Značka kvality.

Aktuálně z Vlaštoviček

V současné době je kapacita Vlaštoviček naplněna. Na tento i příští školní rok vedeme pořadník zájemců.

Přejeme všem krásné Vánoce a pohodový vstup do nového roku. Vaše Vlaštovičky

Pedagogická koncepce

Kvalitní výuka

V naší dětské skupině klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti a jeho rozvoj. Každý den nabízíme dětem zajímavý program. Při veškerých činnostech uplatňujeme hru a podporujeme vlastní aktivitu dětí pomocí prožitkového učení. Respektujeme sociální učení dětí. Spolupráce s rodiči je pro nás samozřejmostí. Snažíme se o vytváření důvěry a příjemného klimatu. Obdrželi jsme díky našemu přístupu Značku kvality od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Partneři ve výchově

Chceme být partnerem rodičů při výchově a péči o děti. Kontakt s rodiči je udržován každodenně osobním pohovorem při přebírání a předávání dítěte. Rodiče jsou do dění dětské skupiny zapojováni příležitostnými společnými akcemi (besídky, oslavy, tvořivé dílničky a jiné). Našich přátelských setkání se mohou účastnit nejen rodiče, ale také sourozenci a prarodiče.

Malý kolektiv

Dětská skupina Miniškolka Vlaštovičky má kapacitu 12 dětí a je věkově různorodá. Děti tak mají možnost využívat klady, které poskytuje věkově smíšená dětská skupina. Starší děti se učí ohleduplnosti, chápavosti, pomoci menším dětem a malé děti se zase učí od starších, které jsou pro ně zároveň motivací a vzorem. Malý kolektiv umožňuje věnovat se individuálně každému dítěti a pomoci při adaptaci. Více o adaptačním procesu zde.

Přečtěte si Plán výchovy a péče, kde je podrobně popsána pedagogická koncepce Vlaštoviček.

Ve Vlaštovičkách se řídíme naším Etickým kodexem a Filosofií dětské skupiny.


Kontatkní formulář

Přijímáme děti do miniškolky v průběhu celého roku, pokud je volná kapacita DS (viz. Zásady nediskriminačního přijímání)

Rychlý kontakt

Napište nám

vlastovickyzs@gmail.com

Vlaštovičky z.s., IČO: 06271855
Křtiny 178, 67905

Zavolejte nám

+420 704 755 299

Partnerská školka

© 2017 Vlaštovičky z.s., Křtiny
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky